A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Baja - baja_1885_01_11_2p.txt

Hirdetmény.

A baja-szabadkai szárnyvasut, e hó 8-án a közforgalomnak átadatván ezen naptól kezdve a levélposta részben, a kocsi posta pedig egészen a vasút által fog közvetittetni. Óhajtandó tehát, hogy a t. levelező közönség összes leveleit 8 óra 15 petezig feladja, mivel a 10 óráig fenn maradó idő a midőn a vasút indul a feladott anyag feldolgozására és elindítására fog fordittatni.

A Zombor felé induló posta indul déli 12 órakor. Ezen posta feladásának zárideje 11 óra, az azon túl 12 óráig feladott levélanyag, ha az indítási idő a felvételt esetleg megengedné délután 6 órakor fog Szabadka felé induló postával továbbutalni, mely posta azonban csakis levelek közvetítésére használtatik fel.

A most említett egy fogatú posta, mely csak is leveleket és nem újságokat hoz Szabadkáról, ha az úti viszonyok engedik, délután lehetőleg 4 órako Bajára érkezend, a vasút pedig, mely hírlapokat, és kocsipostát szállit, a vasúti állomásra 5 órakor érkezik, onnan a posta behozatik és részben feldolgoztatik, azonban tekintve, hogy a feldolgozásra 5 negyed óra szükségeltetik, télen át már ki nem hordható, a fiók bérlők azonban, kiknek bérlete az összes postai anyagra kiterjed, hírlapjaikat még az nap este a fiókjaikból átvehetik.

Baján, 1885. január hó 8 án.

A posta hiv. főnöksége.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1884   <<   1885   >>   1886