A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1885_01_11_28p.txt

A telefon használata

   a tenger és föld alatt az eddigi kísérletek szerint nagyon korlátolt. A tengeralatti kábeleket telefonul íegfelebb 40-50 angol mérföldre lehet használni, földalatti huzaloknál pedig a szót 12 angol mérföldnyi távolságban már alig lehet megérteni. A levegőben azonban a messzebeszélés mind nagyobb térre teljed. Drezda és Berlin közt most állítják fel a huzalt. Bell Grahnm, az egyik feltaláló, most oly kísérleteket tesz, melyek által a hajók egymással huzal nélkül is telefonozhatnak oly módon, hogy a huzal végét a tengerbe bocsátják s a hang közvetítését a vizre bízzák. Igaz, hogy a kísérletek eddig alig 2 kilométer távolságra sikerültek, de mivel az eszközök tökéletlenek voltak, nem lehetetlen, hogy jövőben nagyobb távolságban levő hajók is érintkezhetnek egymással vagy a parti állomásokkal.


-----------------------------------------------------------


New-Yorkban

   a hideg téli idő miatt a híres egyházi szónok, dr. Talmage templomát számos házzal telefon utján kötötték össze, hogy az áhitatoskodók ne hütsék meg magukat. A kegyes példát most több amerikai városban akarják utánozni.


-----------------------------------------------------------


A japán nőket

   újabban a távíró-hivataloknál alkalmazzák, a mi igen jelentékeny újítás a keleti nőkre nézve.A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1884   <<   1885   >>   1886