A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Fővárosi Lapok - fl_1885_07_15_165.txt

Nagy telefon-kísérlet.

A miről írni szándékozom, az a legnagyobb telefon-kísérlet, mely eddigelé az országban történt.

Mint többen tudják, az ó-gyallai és herényi csillagdákba egyaránt be van vezetve az állami táviró huzal, s este kilenc óra után a tudományos intézetek számára, a közmunka- és közlekedési minisztérium nagylelkűségéből, a huzal tudományos célokra rendelkezésükre áll. Nemkülömben a csornai nagyprépost lakása, mióta ez állást a tudós fizikus dr. Kuncz Adolf foglalja el, szintén össze van kötve az állami huzalokkal.

Ezen a nyáron kiterjedtebb telefon-kísérleteket tettek a végett, hogy ily módon, - mi ez irányban egészen új lesz, - az ó-gyallai és herényi csillagdák közt a földrajzi hosszkülömbség az ősz folytán meghatározható legyen. A kísérleteket mind Edison-féle telefonokkal eszközölték, melyek mind a budapesti telefonhálózatból származnak s azokat részben a telefonhálózat igazgatóságának szívességéből bírjuk. Ezek eddigelé határozottan a legtökéletesebbeknek bizonyultak.

Szombaton, jul. 11-dikén megkíséreltünk egy hármas bekapcsolást, melynél Győr volt az átmeneti pont, (de ott nem volt telefon) s egyszerre beszéltünk az ó-gyallai csillagdából a herényi csillagdába és kedves barátunk dr. Kuncz Adolf nagypréposttal, s éppúgy mintha egy szoba három sarkából egymásnak három jó barát beszélte volna el a nap történetét, mi is úgy beszéltük el.

Gothard Jenő barátommal azt, a mit ma a tudományos téren tettünk és a mit holnap akarunk tenni. S mind ehhez dr. Kuncz Adolf is megtette megjegyzéseit ismételve mondom, mintha egy szobában társalogtunk volna mind a hárman.

Pedig a távolságok következők:

Ó-Gyalla Herénytől 178 kilométer, Ó-Gyalla Csornától 92 kilométer, Csorna Herénytől 156 kilométer.

A sodronynyal, melyen a kísérletek történnek, Uj-Szőny és Győr közt több egyenes táviró huzal van párhuzamosan kifeszitve s ezeken Budapest és Bécs szakadatlanul közlekednek s kettőn a betűket nyomtató Hughes-telegrafok vannak bekapcsolva. Ezek meglehetős erős áramot inditnak a mi huzalunkba, mely elég zakatolást visz végbe az érzékeny mikrofonos telefonokban de ezt igen hamar meg lehet szokni. A hasonlat ez lenne, mintha zörgős szekéren s rázós uton utazunk, ott is eleintén vigyázni kell a hangra, de hamar hozzászokunk s a zakatolás mellett, mely végre is elég egyhangú, kedélyesen el tudunk társalogni, így vagyunk ma már a telefonnal is, s csak igen ritkán történik, hogy egyes szót 178 kilométernyi távolból ne értsünk meg, s mondhatom, hogy ez is többnyire csak figyelmetlenségből származik.

Azt hiszem, a mondottak eléggé beszélnek a mellett, a mit én már régen jövendölök, s a mit oly nagyon vágynám teljesülve látni, hogy oly fáradhatatlan igazgató mellett, mint a minő Puskás Tivadar ur, a budapesti telefonhálózat igazgatója, nem messze állunk egy Országos telefon-hálózat valósulásától, a melybe minden öt-hatezer lakosú vidéki város, nagyobb gyár telep s uradalom be lesz kapcsolva.

Azt hiszem, ez óhajtásomban a haladást pártoló minden hazafi osztozni fog.

Konkoly Miklós.


Fővárosi Lapok 1885. július (156-179. szám)1885-07-15 / 165. szám
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1884   <<   1885   >>   1886