A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Baja - baja_1885_02_15_2p.txt

Különfélék.

Öngyilkos postamester.

Mélykúton Farkas Kálmán postamester a m. hó 20. azt mondta a tataháza lelkésznek, Toincsányinak, hogy február 4-én agyonlövi magát, azért lássa el a halotti szentségekkel. A lelkész nevetett a tréfán, de azért a rokonokat értesítette a beszédről. Február 2-án, mit máskor nem szokott, magához vett a hivatalos pénzből 300 frtot es fegyverét s távozott. Egyik szavával utazása czéljául Almást, a másikkal Szabadkát emlegette. Ez annál feltünőbb volt nejének, mert még 5.én sem jött haza, küldött tehát keresésére egy lovast. De hasztalan, a lovas nem találta, Farkas Kálmán sógorához ment Almásra, honnét 5 levelet expediáit postára, azután megvacsorált, lefeküdt es sziven lőtte magát, úgy hogy 10 perez mulva megérkezett orvos érverést már nem talált. Hét frtot találtak nála s egy levelet sógorához, melyben jelzi, hogy becsületbeli adósságai nincsenek.

"B."


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1884   <<   1885   >>   1886