A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Baja - baja_1885_05_17_2p.txt

Tekintetes Szerkesztőség

Becses lapjában leendő szives közzététel végett van szerencséim a t. közönség érdekében a következőket közölni.

A baja-szabadkai vasúti vonalon naponként kétszer közlekedő vonatok f. hó 15-től kezdve úgy a levél mint a kocsiposta közvetítésére felhasznaltatuak.

A reggel 10 órakor induló vonathoz a küldemények felvételének zár órája - tekintve egyrészt, hogy Szabadkáról a vonat 9 óra 15 perczkor érkezik és a postaszemélyzet az ezen vonattal hozott posta feldolgozására is igénybe vétetik, más részt meg a 10 órakor induló vonattal a postai küldemények továbbítása korlátoltabb, mint a délutáni vonaté - reggel 8 óra 35 perez. Az ezen időn túl érkező közönség a posta elindításáig várakozni tartozik.

A délután 5 óra 45 perczkor induló vonattal már az összes postai küldemények el tovabbittatnak, tehát azoknak feldolgozására is több idő igényeltelik és ezért a feladási zár óra 4 óra 30 perez.

A mennyiben pedig a szabadkai irányból a posta 5 órakor, tehát az elinduló posta előtt néhány perczczel érkezik Bajára és a személyzet ezen posta fedolgozásával ismét foglalkoztatva van, felkéretik a t. közönség, hogy a sajat érdekében is t. i. hogy a beérkező posta ideje korán feldolgozható és kézbesíthető legyen, továbbá hogy a feladni szándékolt küldemények késedelem nélkül továbbíthatók legyenek, a feladási zárórákat megtartani szíveskedjék.

Baján, 1885. évi május hó 15-én
tisztelettel kész szolgája
Manhold István.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1884   <<   1885   >>   1886