A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1885_02_15_112p.txt

Uj tengeralatti távíró.

Az ó- és uj világrész közt ujabb összeköttetés létesült. Newyork és London közt megnyílt az uj tengeralatti távíró, melyet James Gordon Bennett, a "New-York Herald" kiadótulajdonos szerkesztője rakatott le az oczeán fenekére. Az eddig használatban volt tengeralatti nyolcz táviró mind egy társaság kezében van; egy szóért két márka dijat szed, de újításokra nem gondol. Az uj vonalon a dijak közönséges táviratnál 20 százalékkal, ujságtáviratoknál pedig 80 százalékkal olcsóbbak; többszörös használatnál még nagyobb árleengedés történik. Kétségtelen, hogy a közönség az uj tengeralatti távírót fogja használni. Az uj kábel Kerry ír grófság egyik városából, Wattervilleből Cansoba, Uj-Skócziába és innen egyenesen a newyorki központi irodába van vezetve. A rendes közlekedés a napokban nyilt meg a kettős gépezettel ellátott tengeralatti távírón.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1884   <<   1885   >>   1886