A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1905_09_17_398p.txt

Hírek

Áthelyezik a táviró és telefon vezetéket

   az Erdélyi uton a háztetőkre, a mely valóban kívánatos újítás, mert az Erdélyi ut, mely mint vasúti összekötő ut, a legforgalmasabb valóságos póznaerdőkkel van borítva, a mi nagyon akadályozza a forgalmat. A táviró és telefon vezetéket most egyesítik és a háztetőkre fogják vezetni. E czélból a nagyváradi távirda igazgatóság kiküldöttje Gál Elemér főmérnök Gyulára jön és e hó 20-án d. e. 9 órakor az érdekelt háztulajdonosok közbenjöttével megtartják a közigazgatási bejárást.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1904   <<   1905   >>   1906
Home
Delizsánsz.