A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1905_08_06_517p.txt

Drót nélküli táviró-állomás Fiúméban.

Nagyon érdekes kísérletekhez lát Fiúméban

   a kereskedelmi minisztérium posta és táviró szakosztálya, hogy a Marconi-féle rendszer alapján drótnélküli, radiotelegráf utján jusson összekötetésbe az Adria tengeren keresztül az olasz partokkal. A fiumei kísérleteket valószínűleg októberben kezdik el s Hollós József műszaki tanácsos fogja vezetni, a kitől az önálló tervek erednek. Addig az előkészületek folynak. Az Unió vegyipari részvénytársaság gyáránál 35 méter magas árboczot állítanak, a mely vasrudakkal összeköttetésben lesz a gyár kéményével, hogy szilárdabbul álljon. Másik állomásnak a kísérleteknél a tengerészeti hatóság "Előre" nevű gőzhajóját használják, s annak árboczait meghosszabbítják. A kísérleteket a kereskedelemügyi minisztérium közegei végzik a táviróhivatal közvetítésével. Ezeket a kísérleteket a Faresina-csatorna felé először Cherso szigetéig, később túl az olasz partokra, Anconáig folytatják, annak megállapítása végett, nem lehetne-e Anconával radiotelegráf utján egyenesen érintkezésbe lépni. A kísérleteket, ha kellő sikerük lesz, az Adriai-társaság és a magyar-horvát tengeri gőzhajós-társaság egy-egy hajójával nagyobb távolságra is folytatják.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1904   <<   1905   >>   1906