A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Halasi Ujság - halas_1905_08_27_249p.txt

- Posta-ujitás.

Vörös László kereskedelemügyi miniszter rendeletet adott ki az ajánlott levelek és csomagok felvételének egyszerűsítésére.

Eddig az ajánlott leveleket és csomagokat a felvevő tisztviselő először a felvevő-könyvbe vezette be, azután feladóvevényt állított ki róla. Az uj rendelet szerint ezen eljárást másoló-papirossal végzik, azaz a felvevőkönyv egyik lapja reczézett vényekből áll, melyre a tisztviselő felírja a czimzett nevét, amely a következő oldalon másolva a postahivatal számára megmarad.

Ez az eljárás a fölvételt gyorsítja, a közönséget a hosszas várakozástól megkíméli, a tisztviselőknek pedig kevesebb munkát ad.

A rendelet folyó évi szeptember hó elsején lép életbe.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
1904   <<   1905   >>   1906
Delizsánsz.