A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1905_02_12_110p.txt

Szerkesztői üzenetek.

S. E.

Míg Japán 21 ezer kilométer szárazföldi és 3200 kilométer tengeralatti táviróvonallal rendelkezik, Oroszország európai részében csupán 298 kilométer hosszú táviróvonal van. Japán 47 millió hatszázezer lakosából egy négyszögkilométerre 140 ember jut, Ausztria-Magyarországon 69, Francziaországban 71, Angliában 120, Olaszországban 109, Németországban 96 és Oroszországban csak 19 ember. Magas fokon áll a felkelő nap országában a népnevelés, így 1902-ben 29 ezer népiskolában, 93 ezer tanító öt millió 6-14 éves gyermeket oktatott. Az irni és olvasni nem tudók az egész lakosság húsz százalékát teszik. A középiskolákban az angol nyelv kötelező tantárgy. Az egyetemeken a német és franezia nyelv szintén kötelező. A tokiói, kiotói, nagasaki és aomori egyetemeken a tanári kar - az Európában kiképzett japánokon kívül - német, angol, franezia és amerikai emberekből áll, kik tantárgyaikat anyanyelvükön adják elő. Ezenkívül Japánban még 272 mezőgazdasági, kereskedelmi és ipari szakiskola van. Megjegyzendő, hogy Japán mindennemű iskoláiban, egyetemein és szakiskoláiban a tandíj intézménye teljesen ismeretlen.





















A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1904   <<   1905   >>   1906