A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1935_07_04_3p.txt

Végre megjavítják a tanyai postát, ha a költségekhez 3000 pengővel hozzájárul a város

(A Délmagyarország munkatársától.)
A szegedi tanyavilág egyik legnagyobb sérelme a postai kézbesítés. Jelenleg az a helyzet, hogy a várostól - postai szempontból - távolabbra esnek a tanyák, mint mondjuk Szegedtől New York, mert New Yorkba eljut a levél nyolc nap alatt, de hogy a szegedtanyai címzetthez is eljutna, az nem mindig biztos. A szegedi tanyákon ugyanis hetenkint egyszer kézbesitik ki a postai küldeményeket, ami igen sok bajnak és zavarnak az okozója. Az elkésett értesítések, felszólítások, figyelmeztetések miatt rendkívül sok kár éri a tanyákon lakó szegedieket, akik hosszú esztendők óta vívják harcukat a postaszolgálat megjavításáért.

A város hatósága maga is belátta, hogy segíteni kellene ezen a lehetetlen helyzeten, sokszor fordult a postaigazgatósághoz, a kereskedelmi miniszterhez is, de eredményt nem igen tudott elérni. Most, ugy látszik, mégis fordulat áll be a dologban, Szerdán délelőtt felkereste a városházán dr. Tóth Béla polgármesterhelyettest dr. Sáray Ferenc postafőigazgató a központi igazgatóság egyik tanácsosának a társaságában és közölte, hogy a posta vezérigazgatósága foglalkozik a szegedtanyai postai kézbesítés megjavításának tervével. A terv az, hogy bevezessék a tanyavilágban is a naponkinti kézbesítés rendszerét, ami azonban a kézbesítő személyzet létszámának jelentékeny emelésével járna. A város jelenleg, a heti egyszeri kézbesítés költségeihez évi hatezer pengővel járul hozzá, a posta költsége pedig évente kilencezer pengő. Ha mindennap kikézbcsitenék a postai küldeményeket az egész tanyavilágban, a postakincstár terhe tizenikétezer pengővel emelkedne. A posta ennyit nem vállalhat magára, ha azonban a város hozzájárul a költségekhez évi háromezer pengővel, a fennmaradó kilencezer pengős tehertöbbletet vállalja a posta.

A polgármesterhelyettes tudomásul vette a postafőigazgató bejelentését és közölte, hogy abban az esetben, ha a postaigazgatóság írásban teszi meg konkrét javaslatát, azt a legközelebbi kisgyűlés elé fogja terjeszteni.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1934   <<   1935   >>   1936
Home
Delizsánsz.