A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Halasi Ujság - halas_1935_01_26_48p.txt

Könnyítéseket ad a posta a bükkönyösi, dobó- és lászlótelepi közönségnek

A postahivatal február elsejétöl kezdődően, a városnak a postahivataltól 1200 méter távolságon kívül fekvő László-telep, Bükkönyös és Dobótelepi részein a postahivatal kézbesítői korlátózott mértékben postai iparcikkeket is fognak árusítani és korlátolt mértékben felvételi szolgálatot is fognak kisérletképen teljesiteni. A kézbesítőknél kisebb mennyiségben levélbélyeg, levezőlap, postautalvány, szállitólevél, zárt levelezőlap, válaszos levetezőlap lesz, kapható. Feladhatók a kézbesítőknél ajánlott küldemények, valamint 120 pengőnél nem nagyobb összegű postautalványok és csekkbefizetések. Egy-egy feladó egyidejű 5 drb.-nál többet fel nem adhat. A kézbesítő mindjárt végleges feladóvevényt ad a feladónk. A hónapok utolsó hétköznapján, valamint az első három hétköznapján és 15-én a kézbesítők felvételi, szolgálatot nem teljesiteniek, mivel akkor egyéb teendőkkel túl vannak terhelve, értékcikket azonban ezeken a napokon is kötetesek árusítani.

Az egész szolgálat egyenlőre kisérletképen lesz bevezetve és amennyiben az beválik, azt a posta rendszeresíteni fogja.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
1934   <<   1935   >>   1936
Delizsánsz.