A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Halasi Ujság - halas_1935_02_23_94p.txt

Megdrágult Halason a telefon

1934 december 12-ével a halasi távbeszélőelőfizetök száma meghaladta a százat és így a telefon alapdijában két pengővel megdrágult. Erre vonatkozóan a helybeli postafőnökség az alábbiakban tájékoztatja, a közönséget:

"A helybeli postahivatal értesíti a távbeszélő előfizetőket, hogy arra való tekintettel, miszerint a kiskunhalasi központba bekapcsolt távbeszélő előfizetők száma 1934 december 12-évél a 100-at meghaladta, az alapdíjak f. évi április 1-től kezdődőleg megváltoznak. A mellékállomás nélküli főállomások havi alapdija 8 P lesz, amelyhez a mellékállomással bíró főállomások minden egyes mellékállomása után még havi 5 pengő melékállomási alapdijat fizetnek. Tekintettel arra, hogy a közelmúltban még a 100 előfizetőn felüli központok előfizetői a helyi beszélgetések diját is kötelesek voltak megfizetni, most, amikor a 200 előfizetőn aluli központokban a helyi beszélgetések díjazás nélkül korlátán számban folytathatók, a régi állapottal szemben beálló havi 2 pengős alapdij emelkedés méltányos. Azok az előfizetők, akik ezt a magasabb előfizetési dijat nem hajlandók megfizetni és emiatt az előfizetői állomásukról lemondani szándékoznak, ebbéli szándékukat a helybeli postafőnökséghez március 15-ig írásban jelentsék be."

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
1934   <<   1935   >>   1936
Delizsánsz.