A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Halasi Ujság - halas_1935_05_11_234p.txt

Minden kilencedik ember közpénzből él

Az uj költségvetés három újabb füzetében rendkívül érdekes adatok vannak. Az állami alkalmazottak és nyugdíjasok létszámának kimutatásából kiderül, hogy összesen 116.544 tisztviselő van alkalmazva a közigazgatásnál és az üzemeknél. A legutóbbi költségvetéssel szemben 2656-tal csökkent a szám és a csökkenés különösen az alsóbb tisztviselők soraiban mutatkozik.

Az Államvasutaknál 27.843, a postánál 12.242 alkalmazott van. A nyugdíjasok száma 128.063, összesen 3482-vel több, mint a múltban. A tényleges szolgálatban lévő alkarmazottak és nyugdíjasok összes létszáma 244 ezer 607. Ha figyelembe vesszük az ország 8,700.000 lakosát és azt, hogy az állami alkalmazottak és nyugdíjasok családtagjaikkal együtt 900 ezernél többet tesznek ki, ez azt jelenti, hogy Magyarországon körülbelül minden kilencedik ember az államtól élvezett javadalomból tartja fenn magát. A földművelésügyi minisztérium költségvetésében két és félmillió az emelkedés. Telepítésre 1 millió pengővel többet irányoztak elő, mint tavaly.

Az állami üzemeknél majdnem öt és félmillió pengővel emelkedtek a kiadások, ezzel szemben 8,200.000 pengővel több bevételt várnak.

A telefonforgalom javulása következtében másfél millióval többet akarnak bevenni, mivel a telefon- bevezetés költségeinek leszállítása következtében lényegesen emelkedett a telefonélőfizetők száma.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
1934   <<   1935   >>   1936
Delizsánsz.