A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1935_10_25_215p.txt

Január elsején életbeléptetik a városházán a felefon-bélistát

(A Délmagyarország munkatársától.)
Megírta a Délmagyarország, hogy a városházán komolyan foglalkoznak a telefonköltségek csökkentésének kérdésével. A pénzügyi bizottság kimondotta, hogy a számvevőség; által javasolt 2-4000 pengős tételt csökkenteni kell. A polgármester dr- vitéz Szabó Géza pénzügyi tanácsnokot bizta meg a szükséges tervezet kidolgozásával - Szabó tanácsnok érintkezésbe lépett az ügyben a postaigazgatósággal és eddigi tárgyalásairól a csütörtöki tanácsülésen tájékoztatta dr- Pálfy József polgármestert. Elmondotta hogy a megtakarításnak több módja lehetséges. Az egyik az, ha csökkentik a telefonállomások és a mellékállomások számát és csak ott tairt fenn telefonállomást a város, ahol arra tényleg szükség van. Mivel a telefoniköltségek nagyságát a beszélgetések száma határozza meg, igen célravezetőnek látszó módja lenne a takarékosságnak, ha a város a forgalmasabb telefonállomásokat olyan készülékkel szereltetné fel, mint amilyen a nyilvános telefonállomásokon van. Ezekről a készülékekről csakis akkor lehet beszélgetést kezdeményezni, ha a hívó fél egy huszfilléres pénzdarabot dob beléjük, így a város még keresne is ezeken az állomásokon, hiszen egy-egy beszélgetésért a telefonelőfizetőnek 12 fillért kell fizetnie, tehát minden nem hivatalos beszélgetés után a városnak nyolc fillér haszna lenne.

Elmondotta Szabó tanácsnok azt is, hogy a postaigazgatósággal folytatott tárgyalásai során felmerült a telefondíjak átalányozásának lehetősége is, így a város függetleníthetné a telefonköltségek végösszegét a beszélgetések számától, a telefonokért előre meghatározott átalányösszeget fizetne.

A polgármester felhatalmazta a tanácsnokot, hogy folytassa a postával a tárgyalásokat, dolgozzon ki részletes javaslatot és azt sürgősen mutassa be, mert az uj rendszert január elsején életbe kell léptetni. Egyelőre annyi bizonyos, hogy tizenöt nélkülözhető mellékállomást leszereltetne ebben az évben a város.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1934   <<   1935   >>   1936
Home
Delizsánsz.