A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1935_08_18_4p.txt

Bevezetik a naponkénti postakézbesitést a Szeged-környéki tanyákon?

A pénzügyi bizottság tárgyal a postai hozzájárulás felemeléséről

(A Délmagyarország munkatársától.)
A külterületen: a felsővárosi, alsóvárosi és a rókusi feketeföldeken mostanában hetenkint csak egyszer kézbesitik ki a postát. A feketefőldek lakossága már többször kérte a város hatóságát, tegye lehetővé, hogy hetenkint többször kézbesitsék ki a tanyai területekre a levélküldeményeket, mert gyakran előfordul, hogy helyrehozhatatlan bajok származnak a késői kézbesítésből. Amig ugyanis három nap alatt  a legmesszebbmenő városba is eljut a posta, a várostól alig néhány kilométernyire lakó, feketeföldeki lakósság esetleg csak egy hét múlva kaphatja meg - a Szegeden feladott levelet.

A postai kézbesítés megjavítása pénzkérdésen múlik. A postaigazgatóság csak akkor vállalkozik a többszöri kézbesítés elrendelésére, ha a város a hozzájárulás összegét felemeli. Most az a helyzet, hogy a város 2928 pengővel járul hozzá a külterületi postai kézbesítés ellátásihoz. A posta ezt az összeget 6000 pengőre kéri felemelni, ezesetben hetenkint többszőr kézbesítenének postát, sőt pénzküldeményeket 120 pengőig, csomagokat pedig 5 kilóig is kikézbesitenének. A feketeföldeken lakó, tőbbezerfőnyi lakosság érdeke megkívánná azt, hogy hetenkint többször vigyék ki a postát, a törvényhatósági bizottság gazdaképviselői errenézve indítványt nyújtanak be a közgyűlés elé.

Dr. Pálfy József polgármester azon van, hogy a feketeföldek postai ellátását megjavítsa, de a hozzájárulás összegének felemelésére nincs fedezete a városnak. Erről a kérdésről most legközelebbi ülésén a pénzügyi Bizottság tárgyal és ha sikerül fedezetet találni, akkor a többszöri kézbesítést elrendeli a város.

A többszöri kézbesítéssel kapcsolatban a postahivatal levélkézbesítési osztályán azt a felvilágosítást adták, hogy a külterület egyes helyeire eddig is hetenkint többször kíkézbesitették a postát, ha pedig sikerül a várossal megállapodni, akkor bevezetik a rendes, naponkénti kézbesítést. A hozzájárulás ősszegét azért kéri a posta felemelni, mert a kézbesítők számát lényegesen fel kellene emelni a naponkénti kézbesítés miatt.A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1934   <<   1935   >>   1936
Home
Delizsánsz.