A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1935_11_10_78p.txt

MAKÓI HÍREK

Csanádmegye felir a telefondrágitás ellen.

A vármegye közigazgatási bizottsága Szöllősi Jenő kérelmére feliratot határozott el a kereskedelemügyi kormányhoz a telefondíjak csökkentése érdekében. A felirat reámutat arra a visszásságra, amely a jelenlegi tarifarendszerben lelhető fel. Ahol 200-nál kevesebb telefonelőfizető van, ott átalánydíjat szed a posta és különféle kedvezményekkel verbuválja az előfizetőket. Amikor azután 200-at meghaladja a szám, életbelépteti a beszélgetésenkinti számolást, ami drágítást jelent. A felirat Ráth József indítványára a távolsági díjtarifát is csökkenteni kéri.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1934   <<   1935   >>   1936
Home
Delizsánsz.