A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1935_11_08_3p.txt

"Faluzó postásokkal" javítják meg januártól a tanyai postakézbesítést

(A Délmagyarország munkatársától.)
A város hatósága régóta foglalkozik a tanyai postaszolgálat megjavításának kérdésével, amely hosszú idő óta jogas kívánsága a szegedi tanyák népének. Abban az illetékesek megegyeztek, hogy a mai áldatlan viszonyok nem tarthatók fenn sokáig, hiszen a postai kézbesítés szempontjából egy-egy tanyarész messzebb esik a városól és a civilizációtól, mint valamelyik tengerentúli állam. Sokszor megtörtérik, hogy egy-egy sürgős értesítés nyolc-tiznapi késedelemmel jut el a tanyai címzetthez, akit igy súlyos károk érnek.

A szegedi postaigazgatóság szintén foglalkozik a tanyai postaszolgálat átszervezésének kérdésével. Nemrégen elkészült a terv, közölték a város hatóságával, amely késznek nyilatkozott arra, hogy a postaszolgálat megjavításáért bizonyos anyagi áldozatokat vállaljon magára, Sáray Ferenc postafőigazgató a szegedi postaigazgatóság vezetője hétfőn felkereste dr. Pálfy József polgármestert, akivel hosszabb megbeszélést folytatott az ügyben. A polgármester a postafőigazgatóval folytatott tanácskozásról a következőket mondotta a Délmagyarország munkatársának:

- A postafőigazgató látogatása meggyőzött arról, hogy a postaigazgatóságban meg van a jószándék. a tanyai postasérelem orvoslására. A postafőigazgiató most részletesen ismertette a posta tervét. A terv igen érdekes, és alkalmasnak látszik a helyzet lényeges javítására. Eddig tizennégy postai kirendeltség működött a tanyák világában. A posta most a régi rendszert kívánja alkalmazni, az úgynevezett "faluzó postások" beállításával. Ezek a postások a hét meghatározott napjain megjelennének a tanyavilág egy-egy pontján, ott alkalmas módon felhívnák érkezésükre a környékbeli lakosság figyelmét. A postások így nemcsak a kézbedtés munkáját végezhetnék el, hanem átvehetnék a tanyaiak postai küldeményeit is, azonkívül elláthatnák a tanyaiakat a szükséges postai értékcikkeikkel, bélyegekkel, utalványokkal, feladóvevényekkel is. A városra ennek az uj rendszernek a bevezetése nem hárítana nagyobb terhet, mint amennyit elvileg már elvállalt a hatóság, amikor elhatározta, hogy előterjesztést tesz a postai hozzájárulás évi 2900 pengővel való felemelésére, így a várost évente összesen hatezer pengő terhelné. Ez a kiadási többlet szerepel már a költségvetési javaslatban, ha a közgyűlés is hozzájárul, akkor januártól kezdve már beállíthatja a posta a "faluzó postásokat", mert kétségtelen, hogy a határozathoz a belügyminiszter is hozzájárul hiszen a tanyai postaszolgálat megjavítását tulajdonképen Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter kezdeményezte még kereskedelmi miniszter korában. A postafőigazgató bejelentette még a tanyai telefonhálózat kiterjesztését is, ami szintén régi óhajunk. Ez a városnak mintegy 300 pengős áldozatába kerül, annyi értékű oszlopot kell a posta rendelkezésére bocsájtnnunk.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1934   <<   1935   >>   1936
Home
Delizsánsz.