A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1964_09_17_129p.txt

Emlékezés Puskás Tivadarra

SZÁZHÚSZ évvel ezelőtt, 1844-ben született Puskás Tivadar,

   az első telefonközpont megalkotója. Általában ez a lényege a róla írott megemlékezéseknek, sőt olykor még az is előfordul, hogy - merő tévedésből - nem a telefonközpont, hanem a telefon feltalálójának nevezik.

Ha végiglapozzuk Puskás Tivadar életrajzíróinak műveit, az írásokban - amelyek rendszerint születési, vagy halálozási évfordulókra íródtak - bizonyos ismétlődéseket fedezhetünk fel. Ugyanakkor - a múló évek arányában - új beállításban, munkásságát egyre tágabb, átfogóbb körben értékelik. Ragaszkodva a legfontosabb, immár kultúrtörténeti tényekhez. Puskás Tivadar érdeme, hogy 1881. május elsején a mai József Attila utcában (akkoriban Fürdő utca 10. alatt) egy harmadik emeleti helyiségben forgalomba helyezték az első magyar telefonközpontot. A berendezés végeredményben egyszerű volt. A beszélő feleket úgynevezett keresztlemezes váltók kötötték össze dugaszolók segítségével, amelyeket telefonos kisasszonyok kezeltek. Az elv tehát egyszerű, de a kezelés bonyolult volt, mivel a hívó félnek egyrészt a hívott nevét és telefonszámát is be kellett mondania, ugyanakkor semmi sem jelezte, ha a telefonbeszélgetést befejezték. Ezek a hátrányok főleg a telefonkezelőt érintették, mivel fejben kellett tartania minden előfizető nevét és telefonszámát - tegyük fel -, az összes vonalon beszéltek, folyton meg kellett szakítania a vonalat, hogy megtudja, tart-e még a telefonbeszélgetés.

- HA PUSKÁS TIVADAR életrajzából mai tanulságokat keresünk, elsősorban műszaki előrelátását kell kiemelnünk. Oly korban élt, amikor nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában idegenkedtek és furcsának tartották a tengeren túli technika újdonságait. Amikor például Bell bemutatta telefonját Erzsébet királynénak, korabeli újságok riportjai szerint a királyné igen örült a bemutatónak. Bell felkérte, hogy mondjon néhány szót a mikrofonba, a királyné azonban visszautasította: "Csak nem beszélgetek egy dróttal..." - mondta. Puskás Tivadarnak nehéz küzdelmet kellett vívnia azért, hogy amit előre látott, a telefon szükségszerű elterjedését mások is tudomásul vegyék, elismerjék.

- AZ ELSŐ telefonközpontnak alig akadt előfizetője. Bámulatos, hogy például a kereskedelem, a rendőrség, s az államapparátus mennyire késlekedett a telefonközpont jelentőségének felismerésében. Az első vonala egy újságnak, a Pesti Hírlap szerkesztőségének volt.

- Ha Puskás Tivadar olyanfajta feltaláló lett volna, mint amilyen az egyébként zseniális Jedlik Ányos volt, aki fiókjában tartogatta találmányait, hazánkban a telefon nyilván külföldi kezdeményezésre vert volna gyökeret. Puskás Tivadar nemcsak a telefonközponttal foglalkozott, nemcsak a telefonhírmondó nem is olyan régen megszűnt intézményét tervezte és valósította meg, hanem egyéb műszaki újdonságok is lekötöttek figyelmét. Német, svéd és amerikai szabadalmai voltak életcélja pedig a hazai műszaki fejlesztés időszerű kérdéseinek felvetése és megoldása vollt. Céljai megvalósításáért küzdő maradi mérnökökkel, veszekedett begyepesedett háztulajdonosokkal

- EBBEN A HARCBAN őrlődött fel és halt meg 1893 márciusában, amikor a telefonközpontnak Budapesten már 250 előfizetője volt. Ez a szám az automata telefonközpontok bevezetéséig 40 ezerre növekedett

Szluka Emil

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1963   <<   1964   >>   1965
Home
Delizsánsz.