A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1969_01_08_38p.txt

Leleplezett orvtámadók, avagy: egy modern "betyárbanda"

Éjjel két óra. Az idős tanár lakásán megszólal a telefon. Felriad a család, a hallgatóból pedig válogatott gorombaságok áradata zúdul szegény hívott félre. S ez így megy immár hetek óta minden éjszaka ...

A gondokban megvénült özvegyasszonyt vásott hangú telefonáló zaklatja, ugyancsak rendszeresen. Azzal molesztálja, hogy elhunyt férje üzenetét tolmácsolja: siessen a köztemetőbe, ahol már nagyon várja őt...

Még a legenyhébb tréfák közé tartozik, amikor az ügyeletes gyógyszertárat csengetik fel, az iránt érdeklődve: vajon nem mulasztották-e el megfürdetni a piócákat?

A telefonbetyárokról van szó, a korszerű hírközlés huligánjairól. Akik a láthatatlanság vélt inkognitójába burkoltan remélik büntetlenül űzni "játékaikat". Holott... De menjünk sorjában.

Becsületsértéssel is párosulhat

- A tettesek az esetek többségében felelőtlen fiatalok, kamaszok - mondja Dakó János, a kecskeméti távbeszélő főközpont vezetője. - Az indítóok számtalan: a puszta unatkozástól a heccig, a kitolásig; nem egyszer azonban zaklatás, bosszantás, sőt bosszú is motiválhatja. Majdnem kivétel nélkül megegyeznek ezek a sajnálatos esetek abban, hogy durva, mosdatlan, útszéli hang a jellemző rájuk, amely gyakran a becsületsértés fogalmát is kimeríti.

A főközpont vezetője immár több mint másfél évtizede fültanúja - de egyszersmind ádáz üldözője is - ezeknek a betyárságoknak.

Csönd, de meddig?

- Újabban, néhány hónapja, mintha megelégelték volna üzelmeiket. Kategórikusan azonban ezt sosem lehet kijelenteni, hiszen valakinek bármikor kedve szottyanhat újból éretlenkedni. Vaskos kötetet írhatnék a formák változatosságáról, az orvtámadók "leleményességéről". A szerelmi ajánlat az enyhébbek közé tartozik, bár ezt sem mindenki veszi jó néven. De előfordul nem is egyszer, hogy a tűzoltóságot, vagy a mentőket kísérlik meg alaptalanul riadóztatni. Kár volna viszont azt gondolni, hogy az ilyesmi ellen egyáltalán nem akad védelem. A technika mai fejlettsége mellett egy-kettőre megállapítható, honnan ered a hívás, még ha nyilvános, utcai állomásról történik is.

Tetten ért imposztorok

Éppen a közelmúltban sikerült tetten érni két kamaszt, akik vesztükre a főposta előtti fülkében "szórakoztak". Az URH megérkezéséig rájuk zárták az ajtót, s ezenfelül még az iskolájukból is kicsapták őket. Volt olyan is, hogy az üzemben az éjszakai műszak aranyifjai űzték el unalmukat, a le nem zárt iroda telefonját használva.

Jó tudni azt is, hogy az előfizető felelős azért, hogy készülékét rosszindulatú, alaptalan hívások, zaklatások céljára bárki is igénybe vegye. Nem kis bosszúságot okozott az éberség hiánya annak a családnak, akik villájuk ablakát nyitva felejtették, s a szomszéd fiacskája, miután bemászott a lakásba, fantáziáját sorozatos beszélgetésekben kamatoztatta.

Az esetek gyakori előfordulása a készülék leszerelését vonhatja maga után. A zaklató nevét közlik a sértettel, aki polgári pert kezdeményezhet.

Huligánok színeváltozása

- őszinte öröm hallani, amikor a váratlanul tetten ért "nagyfiúk" egyszerre vergődni kezdenek, mint a hal a horgon, s a kezdett fölényeskedés, a durva, nyegle hang könyörgésbe csap át. Egy bizonyos: senki sem védtelen, nem köteles tűrni a telefonbetyárok garázdálkodását. Miként a múltban is szinte minden esetben utolérte őket az igazságszolgáltatás, minden igyekezetünk arra irányul, hogy a jövőben is következetesen elnyerjék méltó büntetésüket. Hiszen ez a társadalom, valamenynyiünk érdeke!

- Jóba -
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1968   <<   1969   >>   1970
Home
Delizsánsz.