A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés Megyi Népújság - bmn_1978_09_16_125p.txt

Hirschmann, telefonközpont, rádió, tv

HTV

A nagyközönség alig ismeri a Híradótechnikai Vállalat békéscsabai gyáregységének tevékenységét. Bizonyára kevesen figyeltek fel az apró HTV-emblémára, amikor kezükbe vettek egy magnócsatlakozót és a központi antennákhoz gyártott csatlakozó szerelvényeken sem a készítő cég jelzését keresték. Többi gyártmányukkal pedig csak kevesen találkoznak. Részint azért, mert olyan helyeken üzemelnek, ahová kevesen jutnak el, másrészt pedig külföldre, az NSZK-ba kerülnek. A gyáregység főmérnöke - Márton József - szerint a Híradótechnikai Vállalatra alapvetően az jellemző, hogy a híradástechnika perifériáján helyezkedik el. Olyan kiegészítő berendezéseket, szerelvényeket gyártanak, melyek nélkül nem működnének a rádiók, televíziók, magnetofonok, telefonközpontok, de ők maguk ritkán kerülnek a reflektorfénybe. De ha mégis, akkor annak egy csöppet sem örülnek, mert ez azt jelzi: valami baj van. Mint ahogy ez legutóbb, az amatőrök által csak tuchelnek nevezett három- és ötpólusú csatlakozókkal kapcsolatban is történt.

Csapok és csatlakozók


         

- Ezekkel a magnócsatlakozókkal egyszerűen az történt, hogy eltűntek az üzletekből. Hónapokon keresztül hiába járt utána mindenki, a szerencsésebbek kaptak csak egyet-egyet pult alól... A hiány azóta enyhült, de az ellátás korántsem mondható egyenletesnek.

- Jelenleg egyszerűen képtelenek vagyunk többet gyártani - magyarázza a helyzetet a gyáregység főmérnöke. - Gyártási technológiánk egy része rendkívül korszerű, modem automata gép végzi a fémalkatrészek préselését, de másik része elavult, szinte kisipari rendszerű. A kis fémcsapokat kézzel kell a sablonba illeszteni, és ez elég lassan megy. Ezen csak rekonstrukcióval tudunk segíteni. Így is gyártunk azonban évente mintegy 30 millió forint értékű csatlakozót, csakhát az igények nagyobbak.

- A Német Demokratikus Köztársaság jelentős menynyiséget vesz minden évben, ezenkívül ki kell elégítenünk a nagyfogyasztók, a BRG, a Videoton és az Orion igényeit. Ami marad, abból csurran-cseppen valami a kiskereskedelmi hálózatba.

- Mindenki érzi, hogy ez így sokáig nem mehet. A kereskedelem megpróbált szocialista importból hasonló csatlakozókat beszerezni, de ez a törekvés nem járt sikerrel. A baráti országokban is hiány van ezekből a szerelvényekből, a házi hangtechnika rohamos fejlődése alaposan megnövelte az igényeket. Behoztak tehát egy kis mennyiséget tőkés importból, ez azonban csaknem kétszeresébe került a hazainak. Maradt tehát megoldásnak a gyártás felfuttatása, melyre nemsokára számíthatunk. Kapott ugyanis a HTV békéscsabai gyáregysége 20 millió forint exportfejlesztési hitelt. Ennek a pénznek tekintélyes részéből a jelenleg még meglehetősen elmaradott műanyagtechnológiát kívánják korszerűre fejleszteni. Olyan gépeket akarnak vásárolni, melyek legnagyobb tőkés partnerüknél, az NSZK-beli világhírű Hirschmann-cégnél már beváltak. A gépek értékét várhatóan csatlakozók szállításával törlesztik, így egyben tőkés exportját is fokozza majd a gyáregység.

Kizárólag külföldre

- Tőkés exportról szólva feltétlenül meg kell említeni azt az évek óta tartó és egyre gyümölcsözőbb együttműködést, melyet a Hirschmann-nal alakított ki a HTV. Egyszerű csatlakozó szerelvények gyártásával kezdődött a kooperáció, de csak a szerelvény volt egyszerű, maga a gyártás magas műszaki követelményeket támasztott. A csatlakozó csapoknak csaknem századmilliméter pontossággal kellett a megfelelő helyen lenniük, hogy a nyomtatott áramkörbe könnyen belecsússzanak, de azért ne is essenek ki onnan. Csak így alkalmas az áramkör automatizált forrasztásra, amely a termelékeny gyártás egyik feltétele. Ez a pontossági követelmény kezdetben sok gondot okozott, volt úgy, hogy több ezres szériákat küldött vissza az NSZK- partner.

- Persze beletanultak a pontos munkába a békéscsabaiak és így sor kerülhetett bonyolultabb és értékesebb termékek készítésére is. A szűrők és szűrőváltók következtek a sorba. A szűrő egy olyan szerkezet, mely lehetővé teszi, hogy több tv-antenna jelét egyetlen kábelen lehessen levezetni a szűrőváltó pedig a jelek szétválasztását és tv-, illetve rádiókészülékhez való csatlakozását végzi. Ezeknél a berendezéseknél a magas frekvenciák átvitele, a csillapítások pontos beállítása és a nagyon szigorú NSZK postai szabványnak való megfeleltetés okozta a legtöbb gondot.

- Mindezek után az idén hozzáfogtak két olyan termékhez, mely teljessé teszi a tv-jelék vételével kapcsolatos eszközök választékát. Két antennaerősítőről van szó, melyek közül az egyik szűrőrendszert is tartalmaz. Ezekkel az antennaerősítőkkel - melyek egy-egy családi ház ellátására alkalmasak - végső soron a központi antennák minden előnyével rendelkező házirendszert hozhat létre a laikus is, kevés eszközzel, viszonylag olcsón.

- A fentiek nyilván sokak érdeklődését felkeltették, mégse keressék ezeket az ügyes kis szerkezeteket a hazai boltokban, ott még sokáig nem lesznek kaphatók. Ez nem a HTV-n múlik, ők szívesen gyártanák belföldre is, de annak az az alapkövetelménye, hogy a ma még túlnyomórészt tőkés importból származó alkatrészeket tartalmazó készülékek hazai anyagokból is gyárthatók legyenek. Erre pedig még várni kell egy darabig, mert az úgynevezett háttéripar - ahol az alkatrészeket készítik - még nem tudott felnőni arra a színvonalra, mint amelyet már elértek a szereléssel foglalkozók.

Hátrányban a háttéripar

- A háttéripar már említett problémája egyébként erősen érezteti hatását a HTV legnagyobb értéket képviselő termékcsaládjánál, a tápegységeknél is. Három amperestől csaknem 500 amperesig terjed a gyáregység választéka. Fő vásárlójuk a BHG és a Telefongyár, termékeik eljutnak Szovjetunióba, Kubába, Csehszlovákiába, Lengyelországba és Irakba is, mindenhova, ahova a magyar ipar telefonközpontokat szállít. Ezeknél a berendezéseknél erős a konkurencia, csak magas műszaki színvonalú, rendkívül megbízható termékekkel lehet a piacon maradni. Ezért a HTV kifejlesztett egy nagyon korszerű, integrált áramkörös modulrendszerű tápegységcsaládot, mely minden piacon versenyképes. Keresettségére jellemző, hogy a tavalyi 150-nel szemben, az idén már 270-et rendeltek belőle és továbbiak pótlólagos gyártását is kérik a partnerek. A baj csak az ezekkel a tápegységekkel - és itt kanyarodunk vissza a háttériparhoz -, hogy lényeges alkatrészeik többsége tőkés importból származik. Ez pedig többletkiadást jelent a népgazdaságnak, de a jelen helyzetben nincs más választása a vállalatnak.

- A HTV csak annyit tehet, hogy a rendelkezésére álló 20 millió forintot a lehető legcélszerűbben használja fel. Minimális építési beruházás mellett olyan gépeket, műszereket vásárolnak a pénzből, melyek gyorsabbá, pontosabbá teszik a gyártást, és egyszerűbbé a termelés rendkívül fontos részét kitevő beállítást, bemérést. A gyorsaságra, pontosságra nagy szükség van, mert lényegében változatlan létszámmal növelik jövőre mintegy 15 százalékkal termelésüket, és ezen belül 40 százalékkal nő a tőkés exportot jelentő Hirschmann-kooperáció. Mintegy 160 millió forint lesz éves árbevételük és ebből - ha csak kis részt is - már egy hányadot olyan termékek adnak, melyeket a hazai boltokban hoznak forgalomba. Kifejlesztettek ugyanis egy olyan központi antenna csatlakozó családot, mely - sok kompromisszum mellett hazai alkatrészekből készül és minősége megközelíti a Nyugatra szállítottakét. Hogy mikor éri el? Ez már nem rajtuk múlik.

Lónyai László
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1977   <<   1978   >>   1979
Home
Delizsánsz.