A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1978_02_24_5p.txt

Postások tanácskozása

A Szegedi Postaigazgatóság szocialista brigád vezetőinek területi tanácskozása után, tegnap, csütörtökön a műszaki és forgalmi dolgozók tartottak konferenciát Szegeden, a Postás Művelődési Házban.

- A három megyéből meghívott hivatalvezetőket és szocialista brigádvezetőket Keresztes Mihály, az igazgatóság szakszervezeti tanácsának titkára köszöntötte, majd Rózsa István, az igazgatóság vezetője szóbeli kiegészítést adott az írásban kiküldött beszámolókhoz. Elmondotta többek között, hogy a posta dolgozói az 1977. évi tervet túlteljesítették, annak ellenére, hogy egész évben munkaerőhiánynyal küszködtek. Jó szervezéssel, a munka gépesítésével ellensúlyozni tudták a munkaerőgondokat, s a termelékenység jelentősen növekedett.

- A szolgáltatások színvonala a tervezett szerint alakult. A levélpostai küldemények darabszáma több mint 7 százalékkal, a hírlapok száma közel 5 százalékkal növekedett és meghaladta a tervezettet. Forgalmas napokon zsúfoltság mutatkozott a hivatalokban, így a szolgáltatás néha akadozott. A szegedi távbeszélő központ üzembe helyezése után javult a vezetékes távközlés, jelentősen csökkent a várakozási idő.

- A telefonközpontok befogadó képessége korlátozott, kihasználtságuk az igazgatóság területén közel 100 százalékos. A telefonra várakozók száma állandóan emelkedik. A múlt év végén már meghaladta a 16 ezer 390-et. A vita során több javaslat hangzott el, mind a szolgáltatások, mind pedig a hivatali munka korszerűsítésére. Befejezésként a műszakiforgalmi konferencia résztvevői is csatlakoztak a Láng gyáriak felhívásához. Elhatározták, hogy a munkaverseny-mozgalmat kiszélesítve közös erővel javítják a postai szolgáltatásokat.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1977   <<   1978   >>   1979
Home
Delizsánsz.