A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1911_09_08_7p.txt

- A budapesti postarablás.

Megírtuk, hogy a titokzatosságban való bárom heti tapogatózás után végre, akadt a rendőrség olyan nyomokra, amelyek, ugy látszik, rávezettek a budai postahivatalban, történt vakmerő rablás egyik elkövetőjére. Egy notórius gonosztevő, Pálinkás János, a rabló. Nem vallott még, de a gyanú szálai máris oly erősen behálózzák, hogy a bizonyítékok erejével szemben nem tagadhat majd semmit. A nyomozás szövevénye igen érdekes ebben a bűnügyben. A rendőrség, mint ismeretes, nem birt hozzájutni semmi olyan biztos adathoz, amiből a rablóknak csak a kilétére is következtethetett volna. Tanuk vallomásán nem is lehetett eligazodni, még a személyleirást sem birták helyesen és egyöntetűen megadni. A rendőrség ugyan gyanúsította a rablással a most elfogott gonosztevőt, Pálinkás Jánost, de nem tudta sehol megtalálni. Most végre elfogták s a nyomozás újból minden irányban megindult. Pálinkást megmotozták s kétszázhúsz korona készpénzt találtak nála. Megkérdezték Pálinkástól, hogy honnan van a pénz, de igen zavartan felelt. Régi szürke ruhájáról is tudakozódtak, mire azt válaszolta, hogy Bécsben hagyta a testvérénél A főkapitány intézkedett, hogy a bécsi rendőrség foglalja le ezt a ruhát A tanuk vallomása szerint ugyanis az egyik budai postarabló szürke ruhát viselt. A gonosztevőnek még nem mondották, hogy a budai postarablással gyanúsítják, de ma délre már mégis megsejtette, mert igy szólt az egyik detektivhez: - Mit akarnak, mindent megváltok én, csak arról a bizonyos betörésről, amit maguk gondolnak, nem tudok semmit. Mára azonban megidézték azokat a tanukat, akik a postarablókat látták, elsősorban a két postáskisasszonyt, Streitfaelder Terézt és Rábáczki Terézt. Amikor az előbbi megpillantotta Pálinkást, sirva fakadt s ijedten mondta: - Ez az! A másik leány szintén fölismerte. Pálinkás mereven nézett rájuk, de nem szólt semmit. Összesen tizenhárom tanút idéztek meg. Ezek közül Pillár János mázoló, Tausz Vilmos bankszolga fölismerni vélik Pálinkást, mint az egyik menekülő postarablót s fölsmeri Malik János, az a vörösinges gyerek is, akit az egyik rabló a rablás idején a postahivatal ajtajából elkergetett.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1910   <<   1911   >>   1912
Home
Delizsánsz.