A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1911_09_23_6p.txt

Napi Hírek

- Uj posta a Felsővároson.

Frank Antal felsővárosi gyógyszerész tudvalevőleg beadványban kérte a magyar királyi postaigazgatóságot, hogy a felsővároson, a Szent György-téren uj postahivatalt állitson föl, mert az ott nagy számban lakó kereskedőknek hátrányukra van, hogy minden egyes postaküldemény végett a belvárosba kell menniök. A belügyminiszter ebben az ügyben leküldötte a beadványt a szegedi kereskedelmi és iparkamarának véleményezés végett. A kamara mai teljes ülésén foglalkozott ezzel a kérdéssel és elhatározta, hogy ajánlani fogja a belügyminiszternek egy postahivatalnak a felsővároson való felállítását, de nem a Szt. György-téren, hanem a Maros-utca elején, mert ott van a legtöbb üzlet s az a felsővárosnak üzletileg legforgalmasabb pontja. - Nem tartjuk egész helyesnek a kamarának a hely kérdésben való javaslatát, mert igaz, hogy az ajánlott hely a legforgalmasabb, de nemcsak az ottlakó kereskedőknek van szükségük a postahivatalra, hanem az egész felsőváros lakosságának. Már pedig a felsőváros végéről a Maros-utca nem sokkal van közelebb, mint a belvárosi posta, s igy nagy általánosságban ugyanaz az állapot marad, ami volt. Az lett volna a leghelyesebb, ha a felsőváros közepén állapították volna meg az uj postahivatal helyét, hogy igy az egész városrész területéről egyforma rövid idő alatt megközelíthető legyen. S ebből a szempontból megfelelőbb a kérelmező által proponált Szent György-tér.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1910   <<   1911   >>   1912
Home
Delizsánsz.