A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1912_01_20_6p.txt

- Táviratlevelek a magyar postaforgalomban.

A hivatalos lap mai száma közli a kereskedelemügyi miniszter rendeletét, amely szerint a külföldön nagyon divatozó és a praktikus életben rendkivül módon bevált táviratleveleket a jövő hónap elsejétől a magyar posta is felveszi forgalmába. A táviratleveleket az nap folyamán továbbítják rendeltetési helyükre, ahol másnap reggel ugy kézbesítik őket, mint a közönséges leveleket. A fiókbérlő a táviratlevelet többi postájával együtt fiókjában találja. Kisérletképen a következő távirati állomások között hozzák be a távirati levelek uj intézményét: Budapest, Brassó, Debrecen, Érsekújvár, Eszék, Fiume, Győr, Kassa, Kolozsvár, Miskolc, Nagykanizsa, Nagyszeben, Pancsova, Pozsony, Sopron, Szabadka, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, Temesvár, Újvidék, Zágráb, Zimony. A felsorolt helyek távirdahivatalainak közvetítésével azonban a többi postaállomásra is lehet táviratlevelet küldeni, olyan módon, hogy a levelek a legközelebbi távirdaállomásig táviratilag, onnan pedig rendes uton továbbittatnak. A táviratleveleket este 8 és 12 óra között lehet feladni. A táviratlevél dija szavankint 2 fillér, a legkisebb összeg azonban, amit egy-egy táviratlevélért fizetni kell, 60 fillér. A táviratlevelek feladási módja ugyanolyan, mint a. rendes táviratoké, csupán a rendes távirati ciménél kell ezt a jelzést tenni: "TL".


-----------------------------------------------------------


- Postahivatal a Szeged-Állomáson

Szeged-állomás pályaudvarán régen érzett szükség egy postahivatal hiánya. E hiányon segítendő illetékes körök elhatározták, hogy ott a postai forgalom könnyebb lebonyolítása céljából postahivatalt rendeznek be. A tárgyalásokat ez ügyiben már holnap megkezdik s az e célból kirendelt szakközegek ma este már Szegedre érkeztek. Részt vesznek e tanácsozáson: Kolozsváry Endre műszaki főigazgató, Göncz Árpád posta- és távírda főtanácsos a kereskedelmi minisztériumból, Gröber Béla, posta- és távírda kerületi igazgatóhelyettesés Birbauer Endre, a kereskedelmi minisztérium építkezési osztályából, valamint a Máv. kirendelt képviselői.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1911   <<   1912   >>   1913
Home
Delizsánsz.