A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1912_04_30_348p.txt

- A telefonszám, mint táviratcím.

A magyar posta egymásután lépteti életbe az újításokat. Csak nemrégiben sorozta be üzleti körébe a távirat-levelet, amit a személyazonosságát igazoló posta igazolványok kiállítása követett, most pedig a telefonhálózat előfizetői negyven korona dij lefizetése mellett rövidített táviratcímként telefonszámukat is bejelenthetik oly módon, hogy a telefonszámot vezetéknevükkel vagy vállalatuk címéből vett és a telefonnévsorban is előforduló valamely jellegzetes szóval egészítik ki. A kinek valami régebben bejelentett rövidített táviratcímre érkeznek a telegramjai, azt díjtalanul kicserélheti telefonszámos rövidített cimmel, egyébként azonban a táviróhivatal ez év végéig az eddigi rövidített táviratcímek alatt érkező táviratok kézbesítéséről is gondoskodik, illetve a fél kívánságára telefonon díjmentesen bemondja. Természetes, hogy a rövidített táviratcímként be nem jelentett telefonszámos táviratot a táviróhivatal nem kézbesiti, hanem feladóhelyére jelenti vissza. Remélhető, hogy ez a kényelmes berendezés nagyobb népszerűségre számithat a főváros közönsége előtt, imint az előbbi két ujitás. A táviratlevelet nagyon gyéren veszi igénybe a közönség, különösen pedig a kereskedők, a kiknek az érdekét elsősorban szolgálná. Budapesten ez év február havában mindössze tizenegy távirat-levelet adtak föl, a vidékről ellenben ötvennyolc érkezett. Személyazonossági igazolványt mindössze negyvenet váltottak ki az első hónapban. Pedig ezek az igazolványok nagyon hasznos szolgálatot tesznek s különösen az átutazó kereskedőt sok fölösleges szaladgálástól és időveszteségtől kimélik meg. A telefonszámos táviratoknál természetesen nagyon kell majd vigyázni a Pontos telefonszámra, mind a közönségnek, mind a - központnak.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1911   <<   1912   >>   1913
Home
Delizsánsz.