A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1912_09_21_8p.txt

- A bajai példa.

Ha nagyon rossz viccet akarnék csinálni, azt mondhatnám, hogy Baján bajok vannak a telefon körül. De, édes istenem, hol van rendben a telefon? Mindenütt mizériák vannak, őrjitő, borzalmas, végzetszerű, sirbavivő mizériák. Baján azonban megkezdték a radikális harcot a "telefon, mint merénylet az idegek ellen" cimü intézmény ellen. Tessék elolvasni.

Baja kereskedőinek körében mozgalom indult meg az irányban, hogy egyetemes elhatározással e napokban mindnyájan leszereltetik a telefonjukat a gyakori kapcsolási zavarok miatt. A postafőnök szerint a kapcsolási zavarok a nagy forgalom miatt állanak elő, melynek lebonyolítása a telefonhelyiség szűk volta miatt lehetetlen. A bajai kereskedők eljárásukkal a hivatal kibővítését akarják kieszközölni.

Ugy van, ugy van, viharos helyeslés minden oldalról. Éljenek a bajai kereskedők és kövessék a példájukat mindenütt az országban, ahol nagyon nagyok a bajok. Szegeden mindenesetre olyan érzelmekkel köll olvasni ezt a telefon-jelentést, mint a jövő zenéjét, örüljünk, hogy nálunk még nincs ilyen nagy baj. És busuljunk, mert még lehet.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1911   <<   1912   >>   1913
Home
Delizsánsz.