A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1912_09_08_10p.txt

- A telefon szerencseszámai.

Nemcsak Kisnagynak, Törökdörgének vannak szerencseszámai. Van a telefonnak is. Megtörtént, hogy egy fiatalember, erősen tagolva a számokat, a központtól kérte, hogy kössék össze 6-10-13-17-tel. "Ilyen telefonszám nincs!" - hangzott a válasz. A fiatal ember még kezében tartotta a kagylót és íme nemsokára jelentkezett Moskovits cipőgyárának szegedi képviselete. A telefonos kisasszony megértette, hogy a 6 gyermekcipő, a 10 és 13 elegáns cipőnek, 17 pedig a legfinomabb sevrócipőnek jelenti az árát, a kitűnő és keresett cipőüzletben.


-----------------------------------------------------------


KÖZIGAZGATÁS

Postát kapnak a tanyák.

(Saját tudósítónktól.)
Örömhírt hozott ma este Lázár György dr polgármester Budapestről, a tanyák sok ezer népének. Beszélt a postaigazgatóság egyik osztályfőnökével és végleg elintézte a tanyai posta kézbesítés ügyét. A tárgyalás eredménye az lett, hogy az igen közeli jövőben négy postahivatalt állítanak fel a város határában a tanyákon.

Eddig négy hivatal látta el a tanyai kézbesítést. A röszkei, a szatymazi, a felsőközponti és az alsóközponti. Ez a négy hivatal azonban nem volt képes rendesen lebonyolítani a forgalmat. Hetek is elteltek addig, amig a tanyai lakos leveléhez jutott; hameg csomag érkezett, a címzettnek kellett elmenni érte, napi járó földre. A posta kincstár most négy hivatalt állit fel és pedig: az alsótanyai város tanyáján, a csorvai kapitányságban, az alsó-domaszéki iskolánál és Csengelén, a város tanyája tájékán.

Ezeket a postahivatalokat feljogosítja a postaigazgatóság az egyszerű és ajánlott levelek, valamint a csomagok felvételére, illetve az odaérkezettek továbbítására. Kézbesíteni fogják a város részéről kiállított összes hivatalos közleményeket is, amelyek a kerületi lakosság részére szólnak. Mindegyik postahivatalhoz, illetve ügynökséghez az állam fog alkalmazni nyolc lovas kézbesítőt, ezerkétszáz korona fizetéssel, kétszáz korona lakbérrel és hatszáz korona évi lóáltalánynyal. A lovas kézbesítők fogják szétvinni naponta a lakoság részére érkezett küldeményeket, amennyiben pedig ünnepek előtt torlodás állana be, a legközelebbi napon teljesítenék a kézbesítést. A hozzávetőleges költségvetés szerint a négy uj posta fentartása tizennégyezer koronájába kerül az államnak, amelyhez a város évi 6000-6400 koronával tartozik hozzájárulni.

Tiz év múlva, ha ezen berendezkedés folytán a postaforgalom a tanyákon annyira emelkedik, hogy kifizetővé válik az állam részére, akkor a város a járulékok elengedését kérelmezheti, amit már meg is ígértek. Sőt amennyiben ez elébb megtörténnék, a város hozzájárulását azonnal elengedi az állam.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1911   <<   1912   >>   1913
Home
Delizsánsz.