A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1912_09_25_8p.txt

- A közjegyző telefonja.

Szabadkáról jelentik: Amióta a kihágási büntető törvénykönyvet megcsinálták, először ítélkezett a biróság telefon-kihágási ügyben. Polgár József siklósi közjegyzőnek Bácsalmáson van nagyobb birtoka. A közjegyző a birtok egyes részeit telefonnal kapcsolta össze. A telefondrótja egy dülö-uton megy keresztül s ennek dacára sem kért a közjegyző engedélyt a kereskedelmi minisztertől a telefon fölállítására. Az engedély nélküli telefon tizenhárom éven át kifogástalanul működött, ellentétben az engedélyezett állami és törvényhatósági telefonnal, amely állandó zavarokkal küzd a Bácskában is. Tizenhárom év után a temesvári postaigazgatóság följelentésére megindult a közjegyző ellen telefon-kihágás cimén az eljárás. A bácsalmási járásbíróság meg lehetősen súlyosan minősítette ezt a kihágást, mert tiz napi elzárásra, vagy kétszáz korona pénzbüntetésre itélte a közjegyzőt, aki az itélet ellen fölebbezett.
A cikk eredeti linkje...... 1. 2.
Home
1911   <<   1912   >>   1913
Home
Delizsánsz.