A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Szocialista brigádmozgalom Magyarországon

1962. ÁPRILIS
MAGYAR FILMHÍRADÓ 16.ADATLAP - 16592

Inzertszöveg:
BRIGÁDNAPLÓ (BOKOR LÁSZLÓ, FARKAS KÁLMÁN, FIFILINA JÓZSEF)

Elhangzó szöveg:
Egy kis közösség 3 éves krónikája munkáról, szórakozásról, az életről. És az utolsó adat, a szocialista brigád vezetőjének, Benke Gézánénak kitüntetéséről szól (Benke Gézáné szinkron): "Immár 20 éve vagyok a helyközi távbeszélő igazgatósági dolgozója. Aktív részese voltam a romeltakarításnak, élénken előttem van a lerombolt központ, a tönkrement kábelek és munkahelyek. Azóta sok munkaversenynek voltam a tanúja, melyek elsősorban a termelésre irányultak". A szocialista brigádmozgalomnak minden területen meg kell találni a hasznosságát, csak akkor van értelme. És Benkéné brigádja megtalálta. A tervgazdálkodás és üzemi kooperáció közismerten fontos eszköze a hírközlés. Ezt kellene meggyorsítaniuk. Van erre lehetőség? A brigád kipróbálta. Sikerült a munka egymás közti jobb elosztásával, több munkafázis egyidejű elvégzésével, okos tervszerűséggel, sikerült. Tizenkettejük frontján a kapcsolási idő átlag 30%-kal csökkent. Hasonló eredményekről adott számot a Szocialista Brigádvezetők I. Országos Értekezlete is. Brutyó János, a SZOT főtitkárának beszámolója nyomán 160 küldött jelentkezette hozzászólásra, s hogy minél többen jussanak szóhoz, a tanácskozást egy teljes nappal meghosszabbították. Egy mind hatalmasabb méreteket öltő mozgalom tekintélyes eredményeiről szólottak a brigádvezetők. Ezt a mozgalmat az teszi jelentőssé, hogy felülről jövő szervezés nélkül keletkezett, a munkások spontán önakaratából ? mondotta felszólalásában Kádár János, majd hozzátette (Kádár szinkron): "Én merem állítani, most nem tudom, hogy 280 ezer tagja van e pillanatban ennek a mozgalomnak, vagy talán már 284 ezer, de az a föltételezésünk, hogy a legjobb ezekben a brigádokban, hogy valamennyien rá vannak kényszerítve arra, hogy gondolkozzanak, hogyan lehet a szocializmus ügyét, saját ügyüket, népük sorsát, jobban, eredményesebben szolgálni."

Kivonatos leírás:
Három brigádnapló az asztalon. Valaki lapozni kezdi az egyiket. Benke Gézáné brigádvezető fényképe a naplóban. Kitüntetései közelről. A kitüntetés átvétele Kiss Károlytól. Eredeti felvételek a romeltakarításról, lerombolt telefonközpontról, vezetékek szereléséről. Közben Benke Gézáné hangját hallani. Benkéné a riporter mikrofonjába beszél (szinkron). Majd a brigádjának magyaráz. Csarnok, mennyezeten futó kábeltálcákkal. A telefonközpontban munka közben a brigád. Szocialista brigádvezetők 1. országos értekezlete - Bruttyó János SZOT főtitkár beszámolója (hangja nem hallható). Mögötte Fock Jenő. Kádár János Gáspár Sándor a díszemelvényen. A küldöttek - köztük Benkéné- hozzászólásai (nem hallható). Vastaps. Kádár János felszólalása /szinkron/.

Kapcsolódó témák: -

Szakmai címkék: -

Kapcsolódó helyek: -

Személyek: -

Nyelv: magyar

Kiadó: Budapest Filmstúdió

Azonosító: mfh-62-16-01


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1961   <<   1962   >>   1963