A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1868_02_23_93p.txt

Uj postaépület Pesten.

A magyar fővárosnak mindeddig nem volt hozzáméltó és elég terjedelmes postai helyisége. A földmivelés, ipar- és kereskedelem minisztériuma segitni fog ezen a bajon. A hivatalos lap értesítése szerint ezen czélra a Károly-laktanya azon hátulsó részét szemelte ki, mely az országúira tekint s mely eddig, mint katonai istálló még jobban elronditotta azon tájt, melyet különben is elég rondává tett a teherhordó kocsik s lovak ottani állomásozása. Természetes, hogy a laktanya emlitett része újjáépíttetik. - Tekintve a hely központi fekvését s az előtte valo utcza szélességét, alkalmasabb hely alig lenne található.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1867   <<   1868   >>   1869