A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1868_12_06_591p.txt

Az egész földl közlekedésügyi statisztikája

A statisztika legújabb számításai szerint a föld kerekségének összes vasutain naponként 27 millió mázsa teher és 3 millió ember szállittatik tova; távirdák utján naponként 58,000 sürgöny küldetik szét s a levélhordók mindennap 4 millió levelet hordanak ki a posta-hivatalokból. A világ összes vasutai naponként 8 millió forintot vesznek be, 40,000 darab mozdonyuk és 1 millió 200 ezer darab kocsijok van s egy millió embernek nyujtanak foglalkozást. Az összes távirdák sodronyai elég hosszak arra, hogy velők a földet a holddal kétszeresen is összeköthetnék - ha t. i. lehetne.


-----------------------------------------------------------


A tengeralatti huzalról.

A huzal-sürgönyöknél Észak-Amerikába f. hó 1-je óta nem a betűk, hanem pusztán a szók jönnek számitásba, ugy, hogy ezek átlag véve 5 betűnél többet is tartalmazhatnak. Az egyes vagy csoportokat képező betűk ellenben, melyek ismert szavat nem képeznek, mint eddig, ugy ezután is a jegyek száma szerint, mint külön szavak tekintetnek. Egyúttal registráljuk azon hirt is, miszerint az új-yorki amerikai-atlanti huzal-társasággal alkudozások kezdettek meg egy harmadik huzal besülyesztése végett, Amerikából Belgiumba.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1867   <<   1868   >>   1869