A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1868_05_10_229p.txt

Zemplénmegyéböl

   irják, hogy Megyaszó mezőváros postát kapott; vásárért is folyamodott, s remélik, hogy mint egy magtermelő vidék központja, s a környékben csaknem legszebb vásártérrel biró helység a m. k. ker. minisztériumtól e kérése teljesedését is mielőbb meg fogja nyerni.


-----------------------------------------------------------

  
A soproni postamester,

   Biringer Nándor egy uj nemű hátultöltő fegyvert talált föl, és mint a bécsi lapok irják, különös feltűnést idézett elő, miután czélszerüségre nézve felülmúlja az eddigi hátultöltő fegyvereket. Biringer ur Bécsben végezte a technikát.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1867   <<   1868   >>   1869