A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1868_12_27_641p.txt

Érdekes felfedezés.

Kis-Zombor és Szőreg közt a mult nyáron a postakocsiról, egy 11,300 frtos levél eltünt; midőn t. i. a kocsi Szőregre érkezett, a láda nyitva találtatott s a pénznek hült helye volt. A ládán az erőszak semmi nyoma sem látszott, s igy természetesen az akkori szőregi póstakezelő esett gyanuba, sőt vizsgálat alatt is volt. E napokban azonban a valódi tettes az ottani lakatosban felfedeztetett; ez t. i. a ládához egyszzer egy uj pléhet s kulcsot készitett, de mindjárt magának is készitett egyet, hogy kedvező alkalommal a gonosztettet végrehajthassa. A büntett kiderült s a pénznek fele a tettesnél még megtaláltatott.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1867   <<   1868   >>   1869