A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1868_07_26_359p.txt

A távirdai gyorsaságra

   bámulatos például szolgál egy telegramra, mely Valencia szigetről, az Atlanti-tenger alatti távirda európai végállomásáról (Irland délnyugati csúcsánál) a mult febr. 1. d. e. 6 óra 54 perczkor indult el, s az itteni nagy hóviharokat jelentvén, már jan. 31. d. e. 10 órakor, s igy csaknem egy nappal előbb ért San Franciskóba, mint maga a nap, - az Atlanti-tenger és egész Északamerikán keresztül. A furcsának látszó tény magyarázata az, hogy Amerikában még január 31-dike van akkor, mikor Európában már febr. 1 reggele földerült. - Egy másik sürgöny pedig ugyaninnen Heartscontentbe, 6000 mfldre, 77 szóval 3 percz alatt érkezett meg.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1867   <<   1868   >>   1869