A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1868_12_13_607p.txt

Francziaországból

   megkezdik nemsokára azon nevezetes tengeralatti távirda lerakását, mely az Atlanti tenger alatt ez országot is egyenes összeköttetésbe hozza Észak-Amerikával; - Párisban pedig a levelek szállítására hengerekből összerakott postacsövet akarnak a házak fölött fölállítani, melyben viznyomás által szállitatván tova a kis teherkocsi, igen kevésbe kerülend a szállitás, s igy alig kétkedhetni életre valóságán.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1867   <<   1868   >>   1869