A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1868_08_02_372p.txt

E héten is

   több rendbeli panaszt vettünk postai rendetlenségek és visszaélések ellen; ilyen az ónodi "postásné asszony" számos szeszélyeskedése is önkénykedései ellen intézett panasz ; ilyen Jászkisérből egy beküldött levélboritékkal tanúsított panasz, miszerint a Zsákára czimzett levél, bár  boritékára az utolsó posta Fúrta, sőt a megye (Bihar) is világosan fel volt jegyezve, s az ut is Berettyó-Újfalu felé, mégis négyszer járta be Kecskemétet, Izsákot. Czeglédet - mint ez a rányomott postabélyegekből kitűnik. Mi az ily bajokon segíteni képesek nem vagyunk, de hogy a nyilvános megrovásnak egy pár sornyi tért adjunk, kötelességünknek ismerjük.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1867   <<   1868   >>   1869