A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1868_10_18_503p.txt

Postahivatal a Magellan szorosnál.

Ki gondolná, hogy Patagonia déli partján, a Tűzfölddel (Terra dél Fuego) átellenben, a föld egyik leg elhagyottabb. legzordonabb vidékén is létezhetik postahivatal? Pedig ugy van. Egy szikla kiszökellő csúcsán, mely sajátságos alakja miatt már a messze távolból feltűnik, egy erős gerendát állitottík fel e fölirattal: "Post-office" - postahivatal. Eről vaslánczon egy kis hordó függ könnyen kinyitható fedéllel ellátva; ez képezi az oceani levélszekrényt. Minden hajó, mely a szoroson átmegy, csónakot küld a szárazig s kiszedvén az ott talált leveleket, a magáét beléteszi a hordóba. Mihelyt oly kikötőhöz érnek, mely rendszeres postaközlekedéssel bir, a hozott leveleket feladják a postára. Hozzá tehetjük, hogy hasonló intézkedés északi Ausztrália egyik szigetén a Torres csatornában már évek óta áll fenn.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1867   <<   1868   >>   1869