A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1868_11_22_568p.txt

Helyi távirdahivatal.

A testvér főváros nagyszerű lendülete folytán szükségessé vált helyi távirda felállítására egy consortium alakult, mely az illető minisztériumhoz egy budapesti helyi távirda-htvatal engedélyezéseért folyamodott.


-----------------------------------------------------------


Villanyos betűszedő gép.

Az emberi elmeél számtalan csodás bizonyítékai közé tartozik legújabban a betűszedő- és osztó-gép, a mely már oly tökéletes, hogy egy 24,933 n-et tartalmazó könyvet egy ily gép 6 óra 39 perez alatt kiszedett, s a betűket szét is osztotta. E gépek segitségével, melyek az észak-amerikai nagyobb városok hirlapnyomdáiban felállitvák s a washingtoni kapitoliummal távsodrony által összekötvék, a táviró maga szedheti a betűket, álljon bár a gép Uj-Yorkban, Uj-Orleansban avagy magában a kapitoliumban.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1867   <<   1868   >>   1869