A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1896_07_26_125p.txt

Hírek

Telefon vezetékek készítése.

A kereskedelemügyi miniszter azon régi czélszerütlen eljárást, mely szerint magán előfizetők a központtól lakásukig vezető vonalrészek elkészíttetéséről maguk tartoztak gondoskodni, megszüntette és ezentúl ezen vezetéket is az állam fogja felállítani. A felállítás költségeihez az előfizetők következő egység árakkal járulnak hozzá:
1.) Vonal épités czimén minden egyes huzal számára igénybe vett egy-egy távpont után faoszlopokon 4 korona, vasoszlopokon 10, fali és hidtartókon 2 korona, tetőtartókon azok nagysága szerint 5, 7 vagy 9 korona.

2.) Vezetéképítés czimén minden megkezdett 100 méter 1/8 m/m. vastag aczélhuzal használatáért 2,5 korona.

3.) Fentartás czimén minden egész vagy megkezdett 100 méter után 60 fillér.

4.) Átalakítás vagy áthelyezés czimén, ha ez az előfizető kívánságára történik a két vonal építésének és fentartásának az egységárak szerint számított költség többlete terheli az előfizetőt.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1895   <<   1896   >>   1897
Home
Delizsánsz.