A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1896_12_20_861p.txt

Jókai és Blaháné a Telefon Hírmondóban.

A Telefon Hírmondó, ez az ötletes beszélő ujság-vállalkozás a nagy publikuma közt nem feledkezik meg a gyermekekről sem. Minden héten egy nap a kicsi leányok és fiuk publikumáé, a mikor mesétmondanak, énekelnek. Ezeken a minden héten szokásos mulatságokon kivül azonban néha rendkívüli örömökben is részesülnek a gyermekek a Telefon Hírmondó révén. így például a legnagyobb élő magyar iró és a nemzet csalogánya voltak vendégei 17-én, csütörtökön a Telefon Hírmondónak, hogy több kiváló művésznővel és művészszel együtt közreműködjenek a Hírmondó aznapi gyermekestéjén. Az illusztris vendégeket Pósu Lajos, Az én Újságom szerkesztője, a gyermek-est rendezője, kérte fel a közreműködésre.

Jókai gyönyörű mesét mondott az apró hallgatóknak, mig Blaháné az ő aranyos nótái közül énekelt el egyet. Szavaltak: Csillag Teréz és Zilahi Gyula; énekeltek Zilahiné Singhoffer Vilma, Vidor Pál, Vízvári Mariska és Balassa Jenő szebbnél-szebb meséket mondottak. Az estét, a mely délután 5 órakor kezdődött, Pósa bácsi fejezte be hazafias költeménynyel.

A Telefon Hírmondó, mely ilyen kiváló gondot fordit a gyermekvilágra is, méltán megérdemli a nagyközönség támogatását. Ez alkalommal azt is megemlítjük, hogy a beszélő-ujság igazgatósága azt a kedvezményt léptette életbe, miszerint a hivatalnokoknak havi előfizetési dij ellenében is bevezeti a Hírmondót. Azt hiszszük, hogy székesfővárosunk intelligens hivatalnokai igyekezni fognak ezt a kedvezményt igénybe venni és karácsony előtt tömegesen be fogják vezettetni a Hírmondót, ennél kellemesebb és olcsóbb karácsonyi ajándékkal senki sem lepheti meg családját.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1895   <<   1896   >>   1897