A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1896_11_22_792p.txt

Külföldi hírlapíró a beszélő újságról.

A Revue encyclopedique szerkesztője e napokban Budapesten volt és ez alkalommal fölkereste székesfővárosunk speceialitását, a Telefon Hírmondót. Megnézte a műszaki berendezés és a legnagyobb elragadtatással nyilatkozott e korszakalkotó magyar találmányról. Említette, hogy az operai előadást a szállodában hallgatta meg a Hírmondó utján és arról győződött meg, hogy a Telefon Hírmondó sokkal tökéletesebben közvetíti az operai előadásokat, mint a párisi - hasonlíthatatlan drágább theatrophon - Csodálkozásának adott kifejezést, hogy eddig csak hatezer előfizetője van a Hírmondónak, szerinte minden intelligens embernek önmaga iránti kötelessége lenne, hogy a Telefon Hírmondót, a mely ily mesésen olcsó áron, naponta öt krajczárért, olyan sokat nyújt, lakásába bevezettesse.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1895   <<   1896   >>   1897