A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1896_12_13_832p.txt

A MAGYAR ÁLLAM PÉNZÜGYEI.

(Részlet a cikkből...)

Az államvasutak után jobbra az állami kiadásoknak még tiz csoportja következik. A posta és táviró 15.100.000 forint kiadásaival szembe kell állítani ugyanezen állami intézményeknek 19 millió forintot képviselő jövedelmét (1. alant jobbról számítva a 6-ik gyökeret). Tehát a postából és távíróból az államnak majdnem 4 millió forint tiszta haszna van. A többi ágak közül a kereskedelmi czélok czím alatt összefoglalt 7.4 millióra megjegyezzük, hogy ebben a keresdelmi minisztérium mindazon kiadásai foglaltatnak, melyek nem a közutakra, a posta- és távíróra és az államvasutakra s gépgyárakra fordíttatnak. A selyemtenyésztesre fordított 2,1/2 milliónyi kiadásra azt jegyezzük meg, hogy ez csupán átfutó jellegű, mert hasonló összegű bevétel felel meg neki, mely benne rejlik a földmivelési minisztériumnak 2.600.000 írttal feltüntetett bevételeiben. A földmivelési czélok alatt a földmivelési minisztérium kiadásai vannak feltüntetve a külön felemlített állami erdők, az e minisztérium által kezelt ménesbirtokok és méntelepek, a selyemtenyésztési és a vizi munkálatokra fordított kiadások nélkül.

......

         

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1895   <<   1896   >>   1897