A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1896_09_20_637p.txt

Opera a kiállításon.

A kiállítás már vége felé közeledik, de daczára ennek, nemcsak hogy nem veszít érdekességéből, hanem azon igyekeznek az intéző körök, hogy értékesebbé tegyék. Néhány héttel ezelőtt olvastuk, hogy a nürnbergi kiállításnak milyen vonzerejét képezi, hogy ott a müncheni operaház előadásai hallhatók, e hó 15-étől a mi kiállításunk látogatói is megszerezhetik maguknak azt az élvezetet, hogy a kiállítás területén meghallgassák 3 kilométernyi távolságból a magyar kir. operaházban színre kerülő előadásokat. Báró Nop-csa Elek kormánybiztos tudvalevőleg engedélyt adott a Telefon Hírmondónak, hogy a m. kir. opera és saját központja közt összeköttetést létesítsen és az operaház előadásait előfizetőinek továbbítsa. A Telefon Hírmondó, f. hó 15-én kezdte meg az operaházi előadások kisérletképen való átvitelét és ugyanazon naptól fogva a nagy iparcsarnok éjszaki kapuja mellett levő Telefon Hírmondó pavillonban is hallhatók első műintézetünk előadásai. Megjegyzendő, hogy míg a nürnbergi kiállításon csak 15 ember hallgathatja meg a müncheni operát, a mi kiállításunkon egyszerre száznál több ember élvezheti az Andrássy-úti múzsa-templom előadásait.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1895   <<   1896   >>   1897