A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1896_10_18_179p.txt

Hírek

Telefon összeköttetések Békés- és Aradmegye között.

A vármegyei közigazgatási bizottság kezdeményezésére most már végre vannak hajtva az előmunkálatok, melyek vármegyei távbeszélőnknek Araddal és azon keresztül Budapesttel leendő őszszeköttetésére vonatkoznak. A tervezetek elkészítése iránt megkeresett nagyváradi posta és távirda igazgatóság három alternativ tervet mutatott be, melyek szerint a következő uj vonalak lennének kiépítendők:

- Az első terv szerint az összekötő vonal érintené Csaba, Gyula és Kétegyháza községeket s onnan közvetlenül Aradra vezetne. A vármegye hozzájárulása ez esetben 921 frt 60 kr. lenne. Ezen vonal létesítésével azonban a két vármegye szomszédos járásai csak az aradi központ közvetítése és a mácsai és kurticsi hivatalok forgalmának szünetelésével közlekedhetnének.

- A második alternativa szerint a vonal Csaba, Gyula, Kétegyháza, Elek (visszatérő) és Arad állomásokat érintené, illetve kapcsolná össze s Békésvármegye részéről 1235 frt 20 krt igényelne.

- A harmadik terv szerint az összekötő vonal Csabáról kiindulva Gyula, Gyula-Vári, Gyula-Varsánd, Nagy-Pél, Elek és Kétegyháza községeken keresztül vezetne Aradra és Békésvármegye területére eső része 635 frt 90 krba kerülne.

- A II. és III. alternativa a forgalmat egyforma könyüséggel közvetítené úgy a szomszédos járások, mint Békésvármegye és Arad között is, de mert a III. számú terv szerint a vonal fentartása rendkívül nehéz lenne és mert e mellett Aradvármegyét aránytalanul nagy hozzájárulás terhelné, úgy a nagyváradi posta és távirda igazgatóság, mint a meghallgatott állami épitészeti hivatal a legegyszerűbb második tervet ajánlották kivitelre. A hozzájárulás megszavazása a közgyűlés jogát képezi, az fogja tehát meghatározni a tervet is, amelyiket kiépíttetni fogja. A jövő év folyamán tehát már valószínűleg élőszóval beszélhetünk Békésvármegyéből aradi és budapesti ismerőseinkkel.A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1895   <<   1896   >>   1897
Home
Delizsánsz.