A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1896_07_05_451p.txt

A nemzetközi távíró- és posta-konferenczia

  június utolsó hetében gyűlt össze Budapesten s-lerándult az Al-Dunára is, a Vaskapu szabályozásának megtekintésére. Jun. 30-ikára ismét visszaérkeztek, s teljes gyűlésre jelentek meg az akadémia palotájában, hol a konferenczia állandó helyiségét minden lehető kényelemmel rendezték be. Van a konferencziának külön posta-, távírda- és telefonhivatala.
 
Kellemes meglepetés érte a konferenczia tagjait azzal az emlékkel, melylyel a japáni misszió kedveskedett, átnyújtván pompás albumát az 1871-től Japánban használt postai értékjegyeknek. A konferenczia munkarendjébe beavatottak ugy számítják, hogy július közepére elkészülhet az összes határozatokat magában foglaló zárójegyzőkönyv. Egyébként a konferenczia tagjai, a kik e minőségükben üléseztek Rómában, Parisban, Pétervárott és egyéb világvárosokban, nagyon kellemesnek találják a budapesti időzést, a miben nagy érdeme van Szalay Péter elnökigazgatónak, ki igaz magyar vendégszeretettel gondoskodik a vendéglátó magyar kormány megbízásából, hogy a nemzetközi társaság minél kellemesebb tapasztalatokat szerezzen a magyar fővárosban. A konferenczia tagjai a változatos szórakozások mellett élénken érdeklődnek a magyar távirda-ügy iránt is és igy minden pénteken a központi táviró főállomáson tesznek csoportonként látogatást, hol Dürr Károly igazgató vezetése alatt folynak a szakbavágó bemutatások.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1895   <<   1896   >>   1897