A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Szegedi Napló - szn_1896_11_15_275.txt

Postajövedéki kihágás.

A szegedi Várnai Lipót könyvkereskedő és könyvnyomdász czégnek egy benső üzleti afférje vár elszámolásra a föntebbi czim alatt, amelyről ma már a központi lapok is emlitést tettek szegedi értesülések nyomán.

Talán fél éve annak, amidőn nyilvánosságra jutott, hogy a Várnai Lipót czég a póstán jövedéki kihágást követett el, amelyet a pénzügyi ellenőrző közegek észrevettek, vizsgálatot tartottak s a jövedéki kihágások bírságolásában eddig horribilis összeget, huszonnégyezer forintot követeltek a czégtöl, mert a vád szerint hétszáz esetben követte el a jövedéki kihágás csomagszállitások réven a szegedi póstánál.

Az vizsgálatból kifolyó pénzbeli birság mellett még az a csapás is érte akkor a czéget, hogy a kereskedelmi miniszter megvonta tőle a portómentes póstai szállítás kedvezményét.

E tilalom után a czég a maga neve alatt nem is szállitotta azon csendőrségi, anyakönyvvezetői nyomtatványokat, amelyek portómentességben részesülnek, de utóbb gyanúja támadt a jövedéket ellenőrző pénzügyi közegeknek, hogy a czég mégis szállít, ugyanoly módon, mint előbb. Megfigyelték s tegnap a szegedi központi postán a pénzügyi igazgatóság egy közege lefoglalt két csomagot, amelyek csendőrségi nyomtatványok gyanánt portómentesen küldettek a szegedi II, kerületi csendőrparancsnokság két délvidéki örsére.

A csomagok hivatalos asszisztenczia mellett fölbontatván, konstatálták, hogy azokban, nyomtatványok vannak, amelyek a Várnai nyomdából kerültek ki, valamint hogy ezen nyomtatványokhoz mellékelve van egy szokásos jegyzék, amely a czimzettet a nyomtatványokért járó összegnek a Várnai Lipót czimére való beküldésére hivja fel.

Ennek folytán a pénzügyőrség részéről t. kiküldött közeg a csomagokat lefoglalta s a vizsgálat újból megindittatott és az lesz hivatva kideríteni azt, hogy a csendörség helyesen cselekedett-e akkor, midőn a portómentes szállítást megvonó miniszteri rendelet ellenében a czég nyomtatványait továbbítja rendszeresen, mint magának a csendörségnek küldeményeit, melyek természetesen portómentesek.Szegedi Napló, 1896. november (19. évfolyam, 263-287. szám)1896-11-15 / 275. számA cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1895   <<   1896   >>   1897