A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1896_07_19_484p.txt

A nemzetközi posta- és táviró-konferenczia tagjai Kecskeméten.

A Budapesten tanácskozó nemzetközi táviró-konferenczia magyar gazdáinak gondoskodása élvezetes napot szerzett múlt vasárnap a konferenczia tagjainak. Elvitték őket Kecskemétre, s bemutatták nekik a magyar népéletet, s a vendégek ugyancsak jól mulattak az eredeti népies látványokon. A kecskeméti kirándulás bizonyára csak növelni fogja azokat a kedves emlékeket, melyekkel a konferenczia tagjai Budapestről távozni fognak.

         

         

         

A vendégek vasárnap július 12-ikén reggel hét órakor indultak külön vonaton a nyugati pályaudvarból. A társaság tagjai között ott voltak: a német, orosz, spanyol, portugál, japán, osztrák, görög, dán, norvég, angol, németalföldi, franczia, török, tuniszi, olasz, szerb, brit indiai küldöttek és még többen. A kereskedelmi minisztériumot Vörös László államtitkár képviselte a konferenczia elnökével Szalay Péter elnökigazgatóval együtt, a kikkel részt vettek a kiránduláson Csöke Ferencz, Schrimpf osztálytanácsosok Návay titkár, stb. A magyar államvasutakat Ludvigh elnökigazgató képviselte. Kecskeméten az indóház előtt előkelő közönség gyűlt össze, s a törvényhatóság nevében Fekete István helyettes-polgármester meleg szavakban üdvözölte a vendégeket, mire Vörös László államtitkár válaszolt. Az éljenzések elhangzása után kocsikra szállt a társaság és bevonult a kaszinó helyiségébe, hol pompás villásreggeli mellett töltött egy órát. A forgalomnak még átnem adott kecskémét-tisza-ughi helyi érdekű vasúton kivételképen a kereskedelmi miniszter megengedvén a különvonat indítását, 1 és fél óra alatt érkezett meg a társaság a szikra-alpári állomásra, honnan gyalog vonult az ünnepély helyére, melyet Darányi Ferencz rendezett el. Óriási bográcsokban párolgott a halpaprikás a pörkölt hús, és a vendégek nagy érdeklődéssel szemlélték meg az igazi magyar konyhát s annak szakácsait. A folytonosan élénk hangulatú ebéd alatt számos felköszöntő hangzott el. Ebéd alatt jöttek a bandériumok a környéki pusztákról, később pedig megjött az alpári bandérium, melynek vezetője, Mihálovics jegyző, lóhátról franczia nyelven üdvözölte a társaságot. Erre Vörös László államtitkár válaszolt, lelkes szavakban tolmácsolva a társaság köszönetét, majd Fritsch német megbízott szólott a külföldiek nevében, meleg hangon a magyarok hazájáról. Ezután érdekesebbnél érdekesebb jelenetek fejlődtek ki a vendégek előtt. Gyönyörű volt az alpári bandérium a hatökrös aratószekérrel, melyen piros csizmás, pruszlikos lányok énekeltek szebbnél-szebb nótákat. Berkes muzsikája, majd pedig az alpári banda nótái mellett megkezdődött a táncz, melyre a külföldiek is kedvet kaptak s a társaság csak nehezen vált meg hat órakor a kellemes helytől. Kecskemét vendégszerető közönsége, a törvényhatóság képviselői mindent elkövettek, hogy a vendégek jól érezzék magukat e kirándulás alatt.A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1895   <<   1896   >>   1897