A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1896_10_18_705p.txt

Királyi látogatás a Telefon Hírmondónál.

Ő Felségét a Telefon Hírmondó pavillonjában Radocza János kir. tanácsos és Popper István igazg. elnökök, továbbá Tenczer Pál, Szvetics Emil ás Horváth Géza fogadták. A felséges ur élénken érdeklődött a beszélő újság iránt, meghallgatott előbb egy hirt, azután egy e czélra rendezett hangversenyt, melynek egyik száma a Káldy Gyula harsona quartettje volt. Meglepetéssel értesült ő Felsége, hogy az operaház előadásait minden előfizető otthon hallgathatja és hogy a hangátvitel a lehető legjobb. Nagy megelégedéssel vette továbbá tudomásul, hogy a Telefon Hírmondó rövid idő múlva a vidékre is kiterjeszti hálózatát és ezáltal mintegy közelebb hozza a vidéket az ország fővárosához. Miután még ő Felsége a legmelegebb elismerés szavaival méltatta ezen magyar találmányt, a melyet közhasznúnak itélt. 10 pereznyi ott tartózkodás után elhagyta a paviliont.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1895   <<   1896   >>   1897