A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1913_0202_37p.txt

Hírek

A vármegyei telefonhálózat bővítése.

Megírtuk hogy a folyó évben a rendelkezésre álló államsegély figyelembevételével - a vármegyén megtartott értekezlet minő uj vonalak létesítését mondotta ki szükségesnek. A posta- és távirdaigazgatóság most értesíti az alispáni hivatalt, hogy az idén egész bizonyosan kiépül a bucsatelepi távbeszélő központ, illetőleg az ennek bekapcsolásához szükséges füzesgyarmat bucsatelepi áramkör és az érdekeltség által oly régen sürgetett tótkomlós-orosházi áramkör. A jövő évi építési program megállapítása tekintetében az igazgatóság az értekezleten létrejött megállapodásokra tekintettel a tárgyalásokat folyamatba tette és annak eredményét a tárgyalások befejezte után a vármegyével szintén közölni fogja.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1912   <<   1913   >>   1914
Home
Delizsánsz.